Liên hệ

minhkhavina.com

Liên hệ

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHA

Địa chỉ: Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 386 1166 - 0986 326688

Email: minhkhaco@gmail.com