Pallet nhựa 1100 x 1100 x 145

minhkhavina.com

Dịch vụ

Pallet nhựa 1100 x 1100 x 145

Tải trọng động: 1500
Tải trọng tĩnh: 6000kg
Mầu xanh/ đen
Vật liệu: HDPE/ PE
Trọng lượng 17kg
Nguồn gốc: Thượng hải/ Hàn quốc/ Nhật bản
Đơn hàng tối thiểu: 200 pallet